Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 54/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.04.2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Aleksandrów Kujawski

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
Data podjęcia:
05-04-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
05-04-2024
Data wejścia w życie:
05-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
54/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Aleksandrów Kujawski
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) zarządzam, co następuje:
Akt prawa miejscowego:
Tak

Zarządzenie Nr 54/24

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 05.04.2024 roku

w sprawie

przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Aleksandrów Kujawski prowadzoną w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 2

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Aleksandrów Kujawski stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr 54/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (19,13MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego