Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 75/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia dotacji i przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
Data podjęcia:
14-07-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
14-07-2023
Data wejścia w życie:
14-07-2023
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
75/23
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie wprowadzenia dotacji i przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270/

Akt prawa miejscowego:
Tak

ZARZĄDZENIE NR 75/23

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270/ zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 75.759.006,66 zł zwiększa się do kwoty 75.760.334,66 zł.
  2. W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 57.575.435,66 zł zwiększa się do kwoty 57.576.763,66 zł.
  3. Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 94.422.588,49 zł zwiększa się do kwoty 94.423.916,49 zł.
  5. W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 58.888.281,00 zł zwiększa się do kwoty 58.889.609,00 zł.
  6. Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
  7. Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy określają załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr 75/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (3,23MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego