Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż termin zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników Komitetów Wyborczych mija w dniu 15 września 2023 r. (piątek do godz. 14:00).

Termin zgłoszeń uzupełniających składy Obwodowych Komisji Wyborczych (jeżeli będzie wymagane) to 21 września 2023 r. (czwartek)  do godz. 12:00.

Termin losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (jeżeli będzie wymagane) to 22 września 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w pokoju nr 107 Urzędu Gminy.

Stosowane dokumenty należy składać w godzinach pracy urzędu (o ile nie podano inaczej) w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski
(ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski) w pokoju nr 107 (Beata Kostrzewska, tel. 54 282 20 59 w. 41) lub w razie nieobecności w pokoju nr 8 (Tomasz Langner, 54 282 20 59 w 50).

Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-17:00

Środa 7:30-15:30

Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30-14:00

 

Pełnomocnik ds. Wyborów: Tomasz Langner (Urząd Gminy, pokój nr 8), tel. 54 282 20 59 w. 50

Urzędnik Wyborczy: Magdalena Kułakowska-Chlewicka


Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

DIETA ZA PRACĘ W KOMISJI

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych.

KTO MOŻE BYĆ KANDYDATEM NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

 1. kandydat w wyborach;
 2. komisarz wyborczy;
 3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 5. urzędnik wyborczy;
 6. mąż zaufania;
 7. obserwator społeczny;
 8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
  a) małżonkiem,
  b) wstępnym,
  c)  zstępnym,
  d) rodzeństwem,
  e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
  f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
 9.  pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

CO ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ KANDYDATEM NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

NIE PRZEGAP TERMINU

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.

 

Załączniki:

PDFZgloszenie Komisje Obwodowe (98,97KB)

PDFInformacja o siedzibach obkw (153,67KB)

DOCZgloszenie do komitet (86,00KB)

DOCZgloszenie do okw indywidualne (43,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego