Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany parametrów wydanej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 sierpnia2023 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.132.2023.SK udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych ul. Okrężnej i ul. Solankowej do urządzeń wodnych — sześciu zbiorników retencyjno-rozsączających

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany parametrów wydanej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 sierpnia2023 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.132.2023.SK udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych ul. Okrężnej i ul. Solankowej do urządzeń wodnych — sześciu zbiorników retencyjno-rozsączających na działkach o numerach ewidencyjnych 13/3, 20/7, 12, 22, 10/4, 3, 21/3, 21/2, 133, 19/4 obręb 0029 Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski oraz na wykonanie urządzeń wodnych — sześciu zbiorników retencyjno-rozsączających zlokalizowanych w ul. Okrężnej i ul. Solankowej na działkach o numerach ewidencyjnych 13/3, 20/7, 12, 22, 10/4 obręb 0029 Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski.

PDFGR.ZUZ.4220.4.2024.SK.pdf (731,28KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego