Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: G.RUZ.4210.46.2024.PZ z dnia 10.04.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania o przedmiocie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie znak: G.RUZ.4210.46.2024.PZ z dnia 10.04.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujące o wszczęciu na wniosek BP Europa SE Spółka Europejska postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 07. Lica 2014 r., znak: ŚR-IV.7322.32.2014, w sprawie odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych biologicznej oczyszczalni ścieków z terenu MOP II Otłoczyn-Zachód w km 160+300 autostrady A1 do rowu odpływowego Ro16 zakończonego wlotem do rzeki Tążyny, zmienionego decyzją z dnia 12 maja 2015 r., znak: ŚR-IV.7322.35.2015 w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Załącznik: PDFG.RUZ.4210.46.2024.2.PZ.pdf (559,13KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego