Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że na wniosek z dnia 31.01.2024 r. Pani Marioli Mańkowskiej działającej poprzez pełnomocnika Panią Małgorzatę Zwierzykowską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce nr 29/13 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że na wniosek z dnia 31.01.2024 r. Pani Marioli Mańkowskiej działającej poprzez pełnomocnika Panią Małgorzatę Zwierzykowską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce nr 29/13 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym, Informuję, że zgodnie z art. 10-Kodeks postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań w terminie 7 dni od  daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Planowania ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pok. 12 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki:

PDFPL.6730.37.4.2024.ES.pdf (257,19KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego