Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. )

zwołuję LXVI Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski,

która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2024 r.
  a) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
  b) przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu
  c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy
  d) przedstawienie opinii przewodniczącego Klubu Radnych
  e) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji,
  f) dyskusja i zgłaszanie poprawek do projektu budżetu
  g) głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu,
  h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024
   
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035.
  a) omówienie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  a)omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „Algawa" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim.
  a)  omówienie projektu uchwały,
  b)  przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d)  podjęcie uchwały.
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2026
  a)  omówienie projektu uchwały,
  b)  przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej,
  c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d)  podjęcie uchwały.
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego oznaczonego numerem ewidencyjnym 625 wraz z udziałem wynoszącym 17/164 w gruncie, znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 676 w miejscowości Służewo ul. Brzeska 24, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej.
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 13. Informacje lub komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Gminy

 

Załączniki:

PDFZawiadomienie o zwołaniu LXVI Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.pdf (1,12MB)

PDFMateriały na LXVI Sesję Rady Gminy cz.1 (8,00MB)

PDFInformacje Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnymi.pdf (10,95MB)

PDFMateriały na LXVI Sesję Rady Gminy cz.2.pdf (61,10MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego