Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 06.12.2023 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029) informuje się, że Starosta Aleksandrowski decyzją z dnia 06.12.2023., znak sprawy AB.6740.276.2023, Nr 306/2023 udzielił Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski działającej za pośrednictwem Pana Jarosława Marca (adres w aktach sprawy) pozwolenia na budowę i zatwierdził projekt budowlany na zadanie pn. „budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie budowy ciągu pieszo — jezdnego ze zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem ul. Okrężnej i ul. Solankowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, działki nr 133, 10/4, 20/7,13/3, 12, 22, 21/2, 21/3, 19/4, obręb Stawki."

Z dokumentacją sprawy znak AB.6740.276.2023 można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Wydział Architektury i Budownictwa w Aleksandrowie Kuj., ul. Słowackiego 8, II piętro, pokój Nr 225 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00

STAROSTA ALEKSANDROWSKI

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego