Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.06.2024 r. znak PL.6733.16.2.2024.MJ dka zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn-0,4kV elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV i nn-0,4kV, elektroenergetycznej sieci oświetleniowej, złącz kablowych SN-15kV, przyłączy napowietrznych nn-0,4kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych Sn/nn na terenie działek nr 267, 136/1, 302, 301/4, 130/2, 131/2, 130/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.05.2024r. Energa-Operator S.A. działająca poprzez pełnomocnika Pana Marcina Niedziałkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn-0,4kV elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV i nn-0,4kV, elektroenergetycznej sieci oświetleniowej, złącz kablowych SN-15kV, przyłączy napowietrznych nn-0,4kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych Sn/nn na terenie działek nr 267, 136/1, 302, 301/4, 130/2, 131/2, 130/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu. 

Załącznik:                                                                                            

PDFPL.6733.16.2.2024.MJ.pdf (267,35KB)

                                                                                                                                  Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                                                                  /-/ Anna Eizenchart
 

                                                                                                                          

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego