Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego znak: GD.ZUZ.5.4210.284.2023.AOC z dnia 25 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 tj.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych — studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej w miejscowości Słomkowo na działce nr 146/2 obręb 0026 Słomkowo, gm. Aleksandrów Kujawski, na usługę wodną w zakresie poboru wód z ujęcia wód podziemnych - studni nr 1, na wykonanie urządzeń melioracji wodnych - systemu nawodnień ciśnieniowych tj. mobilnej deszczowni szpulowej oraz na szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód do nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5m3/dobę na terenie działki nr 146/2 obręb 0026 Słomkowo, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski.

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolne Cezary Grzegórski
Data złożenia wniosku: 03 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 tj.), przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę (email: agnieszka.olkiewicz-czyza@wody.gov.pl lub nr tel.: 56 306 71 33) oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji.

Załączniki:

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego