Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.09.2023 r. znak PL.6733.22.5.2023.MJ w sprawie zmiany wniosku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – zawiadamiam, że Inwestor –SIME POLSKA Sp. z o.o. działająca poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Jakubiec w dniu 06.09.2023 r. dokonała  zmiany wniosku poprzez:
-dodanie działki nr 59/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki.
Biorąc to po uwagę, dalsze postępowanie obejmować będzie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowie gazociągu ś/c o ciśnieniu do 0,5 MPA z rur polietylenowych PE 100 na terenie działek nr 240/1, 240/2, 59/7 obręb Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.  

Kierownik Wydziału Planowania

/-/ Anna Eizenchart

Załącznik:

PDFPL.6733.22.5.2023.MJ (344,41KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego