Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 13.02.2024 r. znak PL.4125.3.1.2024.MJ w sprawie zamiaru wyłączenia kart adresowych zabytków nieruchomych z gminnej ewidencji zabytków

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz §18b ust. 2 rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz.56) zawiadamiam :

  • o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków ,,kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej, zlokalizowanej na działce nr 51 obręb Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski- przedmiotowa nieruchomość uzyskała pozytywną opinię Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku dot. wyłączenia jej z wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków.
  • o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków ,,kapliczki przydrożnej z figurą NMP , zlokalizowanej na działce nr 113/5 i 113/2 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski- przedmiotowa nieruchomość uzyskała pozytywną opinię Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku dot. wyłączenia jej z wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków.
  • o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej, zlokalizowanej na działce nr 220 obręb Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski przedmiotowa nieruchomość uzyskała pozytywną opinię Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku dot. wyłączenia jej z wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków.

Załącznik:

PDFPL.4125.3.1.2024.MJ.pdf (274,37KB)
 

                                                                                                                          Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                                                          /-/ Anna Eizenchart

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego