Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.106.2024.MT z dnia 25.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.106.2024.MT z dnia 25.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 projektowanej na działce ewid. nr 56/1 w obrębie ewid. nr 0033 Wólka, gm. Aleksandrów Kujawski,  pow. aleksandrowski; wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień ciśnieniowych  w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z rurociągami podziemnymi i tymczasowo rozkładanymi rurociągami powierzchniowymi na terenie działek o numerach ewid.: 56/1, 55/1, 95/2, 55/6, 54/3, 105, 72/6, 72/1, 101/2, 72/2 i 73/1 w obrębie ewid. nr 0033 Wólka, oraz 579, 595/1 i 594/2 w obrębie ewid. nr 0028 Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski; usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z projektowanej studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewid. 56/1 w obrębie ewid. nr 0033 Wólka, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski i szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę za pomocą systemu nawodnień ciśnieniowych w miejscowości Wólka, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski, na terenie działek  o numerach ewid.: 56/1, 55/1, 95/2, 55/6, 54/3, 105, 72/6, 72/1, 101/2, 72/2 i 73/1 w obrębie ewid. nr 0033 Wólka, oraz 579, 595/1 i 594/3 w obrębie ewid. nr 0028 Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski, na łącznej powierzchni 23,87 ha.

Wnioskodawca: Pan Dawid Marcinkowski

Data złożenia wniosku: 27 marca 2024 r.

Załącznik:

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego