Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
Termin załatwienia:
30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Błaszak
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, pokój nr 7
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59 wew. 29
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, pokój nr 7
Wymagane dokumenty:
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego
Do wniosku należy dołączyć:
1) wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego";
2) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
Opłaty:
opłata skarbowa w wyskokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r., poz. 2411).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2086 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

https://bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/download//2880/klauzula-inf-dot-ewidencji-ludnosci-1.pdf

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego następuje w formie decyzji administracyjnej

 

 

Załączniki:

PDFklauzula inf. dot. ewidencji ludności 1 (393,29KB)
PDFZgłoszenie pobytu czasowego 20181 (156,75KB)
PDFZgłoszenie pobytu stałego 2018 (154,01KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego