Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 6 maja 2024 r.

Protokół Nr 1/24

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 6 maja 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Kierownik GOPS.

 

Porządek posiedzenia;

  1. Ukonstytuowanie komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

 

Do punktu 1-go-

Komisja wybrała spośród siebie Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę.

Przy 4 głosach za Radny Jerzy Sztyler został wybrany na Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Przy 4 głosach za Radny Rafał Preczak został wybrany na zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Do punktu 2-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski (Grabie)

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski.(Ostrowąs)

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski.(Służewo)

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Komisja Budżetowa zaproponowała wynagrodzenie dla Wójta Gminy w projekcie uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 r,

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski.

Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.

Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Załączniki:

PDFProtokół Nr 1/24 Komisji Budżetowej (15,60MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego