Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2023 r. znak PL.6733.25.13.2023.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średiego ciśnienia w miejscowości Kuczek i Nowy Ciechocinek

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 września 2023 r. Sime Polska Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Jakubiec została wydana decyzja nr 30/2023 dnia 28.12.2023 r. znak: PL.6733.25.12.2023.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie  gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 11, 9/39, 9/38, 9/37, 8/2 obręb Kuczek oraz na terenie działek nr 123/1, 98/4 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik:

1.PDFPL6733.25.13.2023.MJ.pdf (202,88KB)
 

                                                                                                                 Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                                                /-/ Anna Eizenchart

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego