Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości położonej na działce nr 25/1 w obrębie ewidencyjnym Stawki gm. Aleksandrów Kujawski.

Rozstrzygnięcie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości położonej na działce nr 25/1 w obrębie ewidencyjnym Stawki gm. Aleksandrów Kujawski.

 

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00029972/8.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że  w dniu 25 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską, położonego w miejscowości Stawki gm. Aleksandrów Kujawski, na działce o nr ewidencyjnym 25/1 o łącznej o pow. 0,0935 ha, ujawnionego w księdze wieczystej nr KW WL1A/00029972/8, stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski. 

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 68 240,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) plus podatek VAT.

Wadium wpłacił jeden oferent. Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 68 930,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) plus należny podatek VAT (23%) – 15 853,90 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 90/100), co daje łączną kwotę 84 783,90 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote 90/100).

W wyniku przeprowadzonego przetargu komisja przetargowa wyłoniła jako nabywców Jarosława i Dorotę Pazdro.

Załączniki:

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego