Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/1/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-05-2024
Data wejścia w życie:
06-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
I/1/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 19 ust.1 i § 44 ust. 2 i3 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 4625 ze zm.")
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/1/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 19 ust.1 i § 44 ust. 2 i3 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 4625 ze zm.") Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w składzie:

  1. Marcin Kulpa- członek
  2. Zbigniew Krychowiak- członek
  3. Stanisław Bonowicz - członek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr I/1/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024r. (327,56KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego