Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wojta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.01.2024 r. znak PL.6722.12.44.2023.MJ w sprawie przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  ALEKSANDRÓW  KUJAWSKI

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023r., poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski  uchwały Nr LXV/550/23 z dnia 22.12.2023r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko. Z  treścią dokumentu, a także uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023r.  poz. 1094 ze zm.) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

Załącznik:

PDFPL.6722.12.44.2022.MJ.pdf (204,57KB)
 

                                                                                                                                    Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                                                                    /-/ Anna Eiznechart

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego