Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.173.2024.MRC z dnia 10.06.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.173.2024.MRC z dnia 10.06.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn w miejscu istniejącego słupa linii niskiego napięcia na działkach o numerach ewidencyjnych 29/1 oraz 279 obręb 0018 Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w ramach inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 oraz zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 KV na linię kablową 15 KV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz-Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie „Brzoza 1”, „Brzoza 2” i „Brzoza 3” w obrębie Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski”.

 

Wnioskodawca: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

Data złożenia wniosku: 22.05.2024 r.

 

Załączniki: PDFGR.ZUZ.4210.173.2024.MRC.pdf (846,34KB)

PDFGR.ZUZ.4210.173.2024.MRC- zawiadomienie.pdf (851,14KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego