Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki gmina Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz zapisu o prawie unieważnienia przetargu umieszczonym  w ogłoszeniu o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że unieważnia przeprowadzenie w dniu 11.03.2024 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00029972/8. Lokal mieści się w budynku mieszkalnym dwulokalowym przy ul. Al. Danilewicz Zielińskiej 27, rzeczowy lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową wynoszącą  50,48 m2 w skład której wchodzą : 2 pokoje, 1 kuchnia, 1 przedpokój, 1 wc i komórkę przynależną o powierzchni 4,42 m2 znajdującą się w oddzielnym budynku. Dla przedmiotowego obszaru Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski, uchwała XXX/239/21 z dnia 30 marca 2021 r., działki przewidziane są jako: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczony symbolem „MN- U”.

Powodem unieważnienia przetargu jest brak złożenia ważnych ofert kupna. Informacja o unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Załączniki :

1. PDFMX-3060N_20240313_133343.pdf (280,58KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego