Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 6 maja 2024 r.

Protokół Nr 1/24

z posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej

odbytej w dniu 6 maja 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Sekretarz Gminy, Kierownik Wydziału Planowania i Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

  1. Ukonstytuowanie komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwal.

Do punktu 1-go-

Komisja wybrała spośród siebie Przewodniczącego Komisji

Przy 5 głosach za Radny Stanisław Bonowicz został wybrany na Przewodniczącego Komisji.

Przy 5 głosach za Radny Mateusz Chrupek został wybrany na zastępcę Przewodniczącego Komisji.

Do punktu 2-go-

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 339/4 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski.

Kierownik Wydziału omówiła projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gm. Aleksandrów Kujawski.

Kierownik Wydziału omówiła projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Kierownik Wydziału omówiła projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kierownik Wydziału omówiła projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Załączniki:

PDFProtokół Nr 1/24 Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej (3,60MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego