Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.04.2024 r. znak PL.6733.4.12.2024.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zawiadomienie

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 stycznia 2024 r. Pana Bogdana Kaszubskiego działającej poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Bubak została wydana decyzja nr 9/2024 dnia 02.04.2024 r. znak: PL.6733.4.11.2024.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

 

Załącznik:

PDFPL.6733.4.12.2024.MJ.pdf (201,63KB)
 

                                                                                                                                     Kierownik Wydziału Planowania
                                                                                                                                     /-/ Anna Eizenchart

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego