Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.132.2024.AOC z dnia 08.05.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.132.2024.AOC z dnia 08.05.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych- studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na dz. ewid. nr 117/8 obręb 0014 Opoki, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski  na usługę wodną w zakresie poboru wód z ujęcia wód podziemnych- studni nr 1, na wykonanie urządzenia melioracji wodnych – systemu nawodnień ciśnieniowych tj. mobilnej deszczowni szpulowej wraz z rurociągami podziemnymi z wyprowadzonymi hydrantami i tymczasowymi naziemnymi rurociągami tłoczonymi oraz na szczególne korzystanie wód- korzystanie z wód do nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę na terenie działek nr 117/8, 198/3 201 obręb 0014 Opoki, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski

Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolne Daniel Stachowiak,
                             Opoki 19,
                             87-700 Aleksandrów Kujawski

Data złożenia wniosku: 16.04.2024r.

 

Załącznik:PDFGR.ZUZ.4210.132.2024.AOC.pdf (784,84KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego