Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 22.05.2024 r. znak PL.6733.15.3.2024.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie stacji uzdatniania wody, w tym budynek techniczny stacji, podziemny zbiornik wód popłucznych wraz z wodociągiem rozdzielczym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców na działkach nr 8/5, 8/8, 153 położonych w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.04.2024r. (uzupełnionego dnia 22.05.2024 r.) Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego Algawa Sp. z o.o. reprezentowanego przez prezesa Pana Piotra Gondka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji uzdatniania wody, w tym budynek techniczny stacji, podziemny zbiornik wód popłucznych wraz z wodociągiem rozdzielczym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców na działkach nr 8/5, 8/8, 153 położonychw miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

 

Załącznik:

PDFPL.6733.15.3.2024.MJ.pdf (263,47KB)
 

                                                                                                                                   Kierownik Wydziału Planowania
                                                                                                                                   /-/ Anna Eizenchart

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego