Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: G.RUZ.4210.56.2024.PZ z dnia 18.04.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Zawiadomienie znak: G.RUZ.4210.56.2024.PZ z dnia 18.04.2024 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujące o wszczęciu na wniosek BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenie wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 08.07.2014 r. znak: ŚG-IV.7322.39.2014 na wprowadzenie podczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscu obsługi podróżnych autostrady A1 „MOP Otłoczyn zachód” do ziemi za pomocą zbiornika sedymentacyjno-infiltracyjnego ZB18

 

Załącznik: PDFG.RUZ.4210.56.2024.2.AB.pdf (371,78KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego