Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwałą Nr I/11/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Polityki Społecznej

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-05-2024
Data wejścia w życie:
06-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
I/11/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Polityki Społecznej
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 ust.1 pkt 3 i ust.2 i 3 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz.4625 ze zm.")
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/11/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Polityki Społecznej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 ust.1 pkt 3 i ust.2 i 3 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz.4625 ze zm.") Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Polityki Społecznej, której przedmiotem działania jest:

  1. ochrona zdrowia,
  2. pomoc społeczna i polityka prorodzinna,
  3. gminne budownictwo socjalne i polityka mieszkaniowa,
  4. problemy osób niepełnosprawnych,
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi według właściwości merytorycznej komisji,

§ 2. Uchwala się następujący skład osobowy Komisji Polityki Społecznej:

  1. Piotr Kaszubski - członek
  2. Grzegorz Jankowski - członek
  3. Marcin Kulpa - członek
  4. Zbigniew Krychowiak - członek

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:
PDFUchwała Nr I/11/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (379,33KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego