Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.”

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej w postaci skanu z podpisem uprawnionych osób i pieczątką  na adres e-mail: w terminie do 06.10.2023 r., tytuł maila: „Konsultacje NGO 2024”;

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2024” w terminie do 06.10.2023 r. (liczy się data wpływu);

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2024,” w terminie do 06.10.2023 r.

Uwagi i propozycje z datą wpływu po 06.10.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
           /-/ Andrzej Olszewski

 

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf (185,99KB)
DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102_23 z dnia 20.09.2023 r. Formularz Konsultacji.doc (36,00KB)
PDFZarządzenie nr 102_23 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dn. 20.09.2023 r.pdf (3,41MB)

PDFProtokół z konsultacji społecznych z NGO na rok 2024.pdf (1,33MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego