Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Starosty Aleksandrowskiego, że decyzją z dnia 28.11.2023 r., znak sprawy AB.6740.279.2023, Nr 296/2023 udzielił Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pozwolenia na budowę i zatwierdził projekt budowlany na zadanie pn. budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną nr 160226C (Poczałkowo) do skrzyżowania z drogą gminną nr 160222C (Przybranówek) w miejscowości Poczałkowo, działki nr 92, 160, gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Poczałkowo oraz w miejscowości Przybranówek, działki nr 34, 57/1, 84, gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Przybranówek.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuje się, że Starosta Aleksandrowski decyzją z dnia 28.11.2023 r., znak sprawy AB.6740.279.2023, Nr 296/2023 udzielił Gminie Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski działającej za pośrednictwem Pana Mariana Ziemeckiego reprezentującego Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany, ul. Pl. Kazimierza Jagiellończyka 17, 87-730 Nieszawa pozwolenia na budowę i zatwierdził projekt budowlany na zadanie pn. budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną nr 160226C (Poczałkowo) do skrzyżowania z drogą gminną nr 160222C (Przybranówek) w miejscowości Poczałkowo, działki nr 92, 160, gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Poczałkowo oraz w miejscowości Przybranówek, działki nr 34, 57/1, 84, gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Przybranówek.
Z dokumentacją sprawy znak AB.6740.279.2023 można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Architektury i Budownictwa w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, II piętro, pokój Nr 225 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Starosta Aleksandrowski
/-/ Lidia Tokarska

Załącznik:

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego