Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 81/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
Data podjęcia:
03-04-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
03-04-2024
Data wejścia w życie:
03-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
81/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2024 r., poz. 609/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.[1]
Akt prawa miejscowego:
Tak

ZARZĄDZENIE NR 81/24

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 609/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.[1]/ zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 86.303.022,49 zł zmniejsza się do kwoty 86.301.590,49 zł.
  2. W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 67.619.492,07 zł zmniejsza się do kwoty 67.618.060,07 zł.
  3. Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 89.719.370,05 zł zmniejsza się do kwoty 89.717.938,05 zł.
  5. W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 62.018.190,90 zł zmniejsza się do kwoty 62.016.758,90 zł.
  6. Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
  7. W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 7.291.811,50 zł zwiększa się do kwoty 7.291.974,50 zł.
  8. Zmiany w planie dochodów dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
  9. W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 7.291.811,50 zł zwiększa się do kwoty 7.291.974,50 zł.
  10. 1Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr 81/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (682,65KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego