Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.04.2024 r. znak PL.6722.1.28.2023.MJ w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr LXVIII/571/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

 

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuję o:

przyjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały Nr LXVII/571/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek i Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski, dla której przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o

możliwości zapoznania się z jej treścią, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Uchwalony plan wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wglądu w ww. dokumenty, tj. uchwałę z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski przy ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim, pokój 12. Po wejściu w życie planu miejscowego zostanie on udostępniony na stronie internetowej https://voxly.pl/# oraz https://bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/8/strona-glowna-bip.html.

 

Załącznik:

PDFPL.6722.1.28.2023.MJ.pdf (218,35KB)
 

                                                                                                                            Kierownik Wydziału Planowania
                                                                                                                            /-/ Anna Eizenchart

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego