Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.20.2024.MT z dnia 13.03.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 projektowanej na działce ewid. Nr 85/4 w obrębie ewid. nr 0017 Ośno Drugie gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski; wykonanie urządzeń melioracji wodnych – podziemnymi i tymczasowo rozkładanymi rurociągami powierzchniowymi na terenie działek o numerach ewid.: 85/4 w obrębie ewid. nr

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.20.2024.MT z dnia 13.03.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 projektowanej na działce ewid. Nr 85/4 w obrębie ewid. nr 0017 Ośno Drugie gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski;  wykonanie urządzeń melioracji wodnych – podziemnymi i tymczasowo rozkładanymi rurociągami powierzchniowymi na terenie działek o numerach ewid.: 85/4 w obrębie ewid. nr 0017 Ośno Drugie oraz 119 i 130 w obrębie ewid. nr 0016 Ośno gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski; usługę wodną- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z projektowanej studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na działce ewid. nr 85/4 w obrębie ewid. nr 0017 Ośno Drugie gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski i szczególne korzystanie z wód korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średnioroczne 5 m³ na dobę za pomocą systemu nawodnień ciśnieniowych w miejscowości Ośno Drugie oraz Ośno gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski na terenie działek o numerach ewid.: 85/4 w obrębie ewid. nr 0017 Ośno Drugie oraz 119 i 130 w obrębie ewid. nr 0016 Ośno, na łącznej powierzchni 11,46 ha

Wnioskodawca: Pan Arkadiusz Skrucha

Data złożenia wniosku: 17 stycznia 2024 r.

Załącznik: PDFGR.ZUZ.4210.20.2024.MT.pdf (807,42KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego