Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4220.5.2024.SK z dnia 08.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie parametru wydanej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 16 czerwca 2023 r. znak: GR.ZUZ.4210.38.2023.SK

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4220.5.2024.SK z dnia 08.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie parametru wydanej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 16 czerwca 2023 r. znak:  GR.ZUZ.4210.38.2023.SK udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych ul. Pogodnej i Szkolnej w m. Stawki do urządzeń wodnych – dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających oraz drenażu retencyjno-rozsączającego na działkach o numerach ewidencyjnych 31/9, 32/8, 29/6, 28/6 obręb 29 Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, a następnie do gruntu oraz na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających oraz drenażu retencyjno-rozsączającego na działkach o numerach ewidencyjnych 31/9, 32/8, 29/6, 28/6 obręb 29 Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski.

Wnioskodawca: Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Data złożenia wniosku: 27.03.2024 r.

Załącznik: PDFGR.ZUZ.4220.5.2024.SK.pdf (840,83KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego