Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/13/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-05-2024
Data wejścia w życie:
06-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
I/13/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 609/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/13/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 609/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 85.655.357,00 zł zwiększa się do kwoty 85.976.348,27 zł.
 2. W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 67.132.621,00 zł zwiększa się do kwoty 67.292.817,85 zł.
 3. W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.522.736,00 zł zwiększa się do kwoty 18.683.530,42 zł.
 4. Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
 5. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 89.071.704,56 zł zwiększa się do kwoty 89.392.695,83 zł.
 6. W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 61.700.841,16 zł zwiększa się do kwoty 61.691.516,68 zł.
 7. W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 27.370.863,40 zł zwiększa się do kwoty 27.701.179,15 zł.
 8. Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
 9. Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 10. W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 6.903.563,61 zł zwiększa się do kwoty 6.918.563,61 zł.
 11. W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 6.903.563,61 zł zwiększa się do kwoty 6.918.563,61 zł.
 12. W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 1.581.100,00 zł zwiększa się do kwoty 1.596.100,00 zł.
 13. Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
 14. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 15. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr I/13/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (5,90MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego