Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.102.2024.SK z dnia 27.05.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie znak: GR.ZUZ.4210.102.2024.SK z dnia 27.05.2024 r Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – siedmiu układów skrzynek retencyjno-rozsączających na działkach o numerach ewidencyjnych: 83/1, 72/1, 80/9, 80/11, 212/4, 87/1, 97/9 obręb 0016 Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski oraz usługi wodne, polegające na odprowadzaniu do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych planowanej do realizacji budowy drogi gminnej w miejscowości Ośno, na działkach o nr 72/1, 75/1, 77/7, 80/9, 80/11, 80/13, 80/14, 83/1, 83/3, 84, 85/2, 85/3, 86/5, 87/1, 88, 89/4, 90/4, 92/1, 92/2, 95/6, 96/5, 97/9, 120/1, 134/2, 134/4, 212/4 obręb 0016 Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na działce nr ewid. 3472 obręb 0001 Aleksandrów Kujawski.

Wnioskodawca: Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski;

Data złożenia wniosku: 22.03.2024 r.

Załącznik:

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego