Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 1/24 z posiedzenie Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 6 maja 2024 r.

Protokół Nr 1/24

z posiedzenie Komisji Polityki Społecznej

odbytej w dniu 6 maja 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Sekretarz Gminy i Kierownik GOPS.

Porządek posiedzenia;

  1. Ukonstytuowanie komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwal.

Do punktu 1-go-

Komisja wybrała spośród siebie Przewodniczącego Komisji

Przy 4 głosach za Radny Piotr Kaszubski został wybrany na Przewodniczącego Komisji.

Przy 4 głosach za Radny Grzegorz Jankowski został wybrany na zastępcę Przewodniczącego Komisji.

 

Do punktu 2-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski.

Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.

Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Załączniki:

PDFProtokół Nr 1/24 Komisji Polityki Społecznej (1,60MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego