Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/18/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 roku

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-05-2024
Data wejścia w życie:
06-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
I/18/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 roku

Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm."
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/18/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 roku

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm." uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Torunia w wysokości 15 000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 roku, tj. placówki, do której będą doprowadzane osoby z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, znajdujące się w stanie nietrzeźwości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr I/18/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (420,46KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego