Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch układów skrzynek retencyjno-rozsączających oraz usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych planowanej do realizacji budowy ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki, na dz. ewid nr 2

INFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch układów skrzynek retencyjno-rozsączających oraz usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych planowanej do realizacji budowy ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki, na dz. ewid nr 21/4, 21/5, 226/4 obręb 0025 Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski.

Wnioskodawca: Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. J. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Data złożenia wniosku: 25.01.2024r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775), w celu zapewnienia Stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, że Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Zarządzie Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, po uprzednim e-mailowym (katarzyna.kocinska@wody.gov.pl lub zz-torun@wody.gov.pl powołując się na znak sprawy: GR.ZUZ.4210.55.2024.KK) uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej informacji. Ponadto, informuję, że organ zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie.

Dyrektor
/-/ Władysław Kołybski

PDFInformacja GR.ZUZ.4210.55.2024.KK.pdf (1,22MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego