Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
Termin załatwienia:
do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Milena Ogrodowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87 - 700 Aleksandrów Kujawski parter - Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 7
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59 wew. 29
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87 - 700 Aleksandrów Kujawski parter - Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 7
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie jednorazowego zezwolenia.
Opłaty:
Opłata za zezwolenie: 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek urzędu.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
brak
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje w formie decyzji administracyjnej

 

Załączniki:

DOCXWniosek o jednorazowe zezwolenie (18,09KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego