Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 13 marca 2024 r.

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów
na radnych Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 numery:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie § 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408);
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
 

 1. Losowanie obędzie się w dniu 15 marca 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim (Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, p. 107) i zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
  1. do jednej grupy kopert będą włożone kartki z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów,
  2. do drugiej grupy kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych,
  3. czynności losowania dokona trzech członków Gminnej Komisji Wyborczej (w tym przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim)
    
 2. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana w formie Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim, do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Jan Kozyra

 

Załączniki:

PDFKomunikat - losowanie numerów list - Gminna Komisja Wyborcza w Aleksandowie Kujawskim (135,25KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego