Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2024 r. znak PL.6733.4.2.2024.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sici wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 420/16, 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, 427 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)  zawiadamiam, że na  wniosek z dnia 30.01.2024 r. Pana Bogdana Kaszubskiego działającej poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Bubak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 420/16, 420/17, 420/18, 420/19, 420/20, 420/21, 427 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu. 

Załącznik:

PDFPL.6733.4.2.2024.MJ.pdf (230,57KB)
                                                                                                                                Kierownik Wydziału Planowania                                                                                                                                                                       /-/ Anna Eizenchart                                     

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego