Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 28 września 2023 roku o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, przy ulicy Brzeskiej 1 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
   
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerskiego projektu p.n. „Kompetentne szkoty - poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkól Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia wysokości opiaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opiaty za wyżywienie dziecka w żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienie od ponoszenia tych opiat.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały,
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach gminnych.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej nr 250 w miejscowości Służewo.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
   
 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załącznik:

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego