Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/566/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Uchylony
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXVII
Data podjęcia:
26-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
26-04-2024
Data wejścia w życie:
26-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
11-04-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2024.2517
Pozycja w dzienniku urzędowym:
2517
Nr aktu prawnego:
LXVII/566/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023r. poz.40 ze zm.)1), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)2)
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR LXVII/566/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023r. poz.40 ze zm.)1), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)2) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXVI/561/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz.Urz.Woj. Kuj.- Pom. z 2024r. poz. 811) w jej Załączniku Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski w § 6 uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr LXVII/566/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (299,98KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego