Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/10/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-05-2024
Data wejścia w życie:
06-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
I/10/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków stałej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 ust.1 pkt 3 i ust.2 i3 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2019 r. poz.4625 ze zm.)
Akt prawa miejscowego:
Tak


UCHWAŁA NR I/ 10 /24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i wyboru członków Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Na podstawie Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 ust.1 pkt 3 i ust.2 i3 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz.4625 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, której przedmiotem działania jest:

  1. opiniowanie, wnioskowanie i ocena funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych
  2. opiniowanie wniosków dotyczących przekształceń organizacyjnych w zakresie funkcjonowania oświaty, kultury i sportu w Gminie;
  3. nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie oświaty, kultury i sportu;
  4. zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez)

§ 2. Uchwala się następujący skład osobowy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

  1. Marcin Kulpa - członek
  2. Zbigniew Krychowiak - członek
  3. Bożena Świątkowska - członek
  4. Rafał Preczak - członek
  5. Damian Kozłowski - członek

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:

PDFUchwała nr I/10/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (412,56KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego