Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC I ZUS W WYDZIALE FINANSOWYM W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
4/2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
Wydział:
Wydział Finansowy
Miejsce pracy:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
Stanowisko:
referent/inspektor ds. płac i ZUS
Wymiar etatu:
pełen etat
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
31-07-2023
Termin składania dokumentów:
11-08-2023
Sposób składania dokumentów:
Dokumenty papierowe
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, pok. 107
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
1. posiada obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 poz. 530)

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe preferowane o kierunku ekonomicznym.

5. posiada co najmniej 1 roczny staż pracy w księgowości;

6. posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym;

7. biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel),
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1. Dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe, asertywność
2. Umiejętność organizacji pracy i pracy zespołowej.
3. Dyspozycyjność, kreatywność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
1. Naliczanie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym przez Wójta Gminy.
2. Prowadzenie kart wynagrodzeń i ewidencjonowanie podatku.
3. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą: nagród z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, premii i innych.
5. Sporządzanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń i składek ZUS.
6. Obsługa finansowo- księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
7. Obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
8. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.
9. Prowadzenie spraw z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
10. Uzgadniania i rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
4. Stanowisko pracy – na piętrze budynku.

W Urzędzie Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Bożena Szudzik zam. Aleksandrów Kujawski
Uzasadnienie wyboru:
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta/inspektora ds. płac i ZUS w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim dokonano wyboru Pani Bożeny Szudzik zam. Aleksandrów Kujawski

W wyniku ogłoszenia o naborze w ustalonym terminie wpłynęły 4 oferty, w tym 2 spełniające warunki formalne
Pani Bożena Szudzik na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wysoką znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, płac i ZUS oraz księgowości budżetowej. Legitymuje się ponad 30 letnim stażem pracy na stanowisku związanym z płacami pracowników samorządowych. W związku z powyższym komisja dokonała wyboru na stanowisko pracy jak wyżej.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC I ZUS W WYDZIALE FINANSOWYM
W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

 

W związku z nowym Biuletynie Informacji Publicznej, informacja o ogłoszeniu konkursu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, znajduje się w archiwalnym BIP, a rozstrzygnięcie konkursu na nowym

Link do ogłoszenia w archiwum BIP: Link do archiwalnego ogłoszenia o naborze

 

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o wyborze (244,02KB)

DOCKwestionariusz Osobowy (30,50KB)

PDFOgłoszenie o naborze referent/inspektor ds. Płac i ZUS (2,27MB)

DOCZgoda rekrutacyjna RODO (70,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego