Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr I/23/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-06-2024
Data wejścia w życie:
06-06-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
22-05-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2024.3272
Pozycja w dzienniku urzędowym:
3272
Nr aktu prawnego:
I/23/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024r. poz. 609), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)"
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/23/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024r. poz. 609), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)" Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXVI/561/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz.Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2024r. poz. 811 ze zm.) w jej Załączniku Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski w § 6 uchyla się ust. 2.

§ 2. Traci moc Uchwała nr LXVII/566/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 2517).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr I/23/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (559,27KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego