Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2023 znak: PL.6733.19.13.2023.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego

Aleksandrów Kujawski, dnia 26.09.2023 r.

PL.6733.19.18.2023.MJ

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Aleksandrów Kujawski z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski działającej poprzez pełnomocnika Pana Mariana Zimeckiego została wydana decyzja  znak: PL.6733.19.17.2023.MJ z dnia 26.09.2023 r. zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2023 znak: PL.6733.19.13.2023.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym odwodnieniem i oświetleniem na terenie działek  nr 124, 134/28, 134/30, 152/4, 152/6, 153/2, 154/1, 154/3, 157, 158/15, 159 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele oraz działek nr 16/1, 21/48 i 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki,  gmina Aleksandrów Kujawski  w zakresie zmiany załącznika graficznego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

 

Załączniki:

PDF6733.19.18.2023.MJ.pdf (406,28KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego