Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski

Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski

 

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 48/3 w miejscowości Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski - stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00016700/7.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że  w dniu 21 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Przybranowo gm. Aleksandrów Kujawski, na działce o nr ewidencyjnym 48/3 o łącznej o pow. 0,1964 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW WL1A/00016700/7, stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.
Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 13 300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych 00/100).
Wadium wpłaciło dwóch oferentów. Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
W przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100).
W wyniku przeprowadzonego przetargu komisja przetargowa wyłoniła jako nabywców Agata i Sebastian Smieszni.

Załączniki:

1. PDFRozstrzygnięcie przetargu.pdf (269,19KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego