Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.399.2023.MT z dnia 18.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającego na likwidacji otwartego rowu melioracyjnego „R-A-3”, zlokalizowanego w miejscowości Rudunki w granicach działek ewid. Nr 150/21, 160, 149, 159 i 148/6 obręb ewid. nr 0025 Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski oraz wykonanie odcinka rurociągu melioracyjnego ø 600 mm wraz ze studniam

Zawiadomienie znak: GD.ZUZ.5.4210.399.2023.MT z dnia 18.01.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającego na likwidacji otwartego rowu melioracyjnego „R-A-3”, zlokalizowanego w miejscowości Rudunki w granicach działek ewid. Nr 150/21, 160, 149, 159 i 148/6 obręb ewid. nr 0025 Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski oraz wykonanie odcinka rurociągu melioracyjnego ø 600 mm wraz ze studniami kontrolno-rewizyjnymi, zlokalizowanymi w miejscowości Rudunki w granicach działek o numerach ewid.: 150/21, 160, 149, 159 i 148/6 obręb ewid. nr 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski.


Wnioskodawca: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Kazimierz Śmieszny,

Rudunki 25, 87-700 Aleksandrów Kujawski;

Data złożenia wniosku: 27.10.2023 r.

Załącznik:PDFGD.ZUZ.5.4210.399.2023.MT.pdf (680,92KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego