Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Profil zaufany

Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP posiada jedynie postać elektroniczną.

Pracownik punktu potwierdzającego realizuje następujące zadania:

 • Potwierdzenia profilu zaufanego
 • Przedłużenie ważności profilu zaufanego
 • Unieważnienie profilu zaufanego

W Wydziale Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej  pracownik merytoryczny po stwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego drukuje wniosek i przedstawia do weryfikacji przez wnioskodawcę w celu złożenia podpisu.

Dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Aby potwierdzić profil zaufany ePUAP należy wybrać jeden z trybów postępowania:

 • wypełniając wniosek na stronie www.pz.gov.pl. wybierając "Załóż Profil Zaufany i potwierdź - w punkcie potwierdzającym". Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości  w jednym z w wybranych punktów potwierdzających:
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wyspiańskiego 4 (za Zespołem Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego)
 2. Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski – Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej, pokój numer 7 (parter) ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 3. Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Kościelna 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 4. ZUS Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Juliusza Słowackiego 6a, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • przez bankowość elektroniczną (szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków) 

Opłaty

Potwierdzenie profilu ePUAP jest zwolnione  z opłat.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku zgodności tożsamości i odręcznym podpisaniu przez tę osobę wniosku w postaci papierowej następuje potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 poz. 565 z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1626
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1633

Tryb odwoławczy

Czynność Organu Gminy związana z potwierdzenie profilu ePUAP jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

 • Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata). 
 • Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.
 • Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie, uwagę lub problem z działaniem usługi Profil Zaufany pod nr telefonu: 48 (42) 253 54 50 czynny pn. - pt. w godzinach 7:00 - 18:00
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego